НАШИЯТ ОТБОР

Приятелство за цял живот!

top image 5

СЪСТЕЗАНИЯ

Резултатите от нашите усилия

ВРЕМЕ ЗА РАЗХОДКА 

top image 6

ВРЕМЕ ЗА РАЗХОДКА

Разходки в непознати страни и градове.

banner-image

Клиентски достъп 

The group effect

Джу – оз­на­ча­ва гъв­ка­вост, До – път. Гъв­ка­вост­та по­беж­да­ва твър­дост­та. Един от ос­нов­ни­те ме­то­ди ко­и­то д-р Ка­но е онаг­ле­дил със след­ния при­мер. Ако си­ла­та на чо­ве­ка се из­мер­ва с еди­ни­ци, а мо­ят про­тив­ник има 10 еди­ни­ци, а аз – 7, при пря­ко про­ти­во­пос­та­вя­не на си­ла­та аз ще бъ­да по­бе­ден. Но ако при по­я­ва­та на си­ла­та на про­тив­ни­ка ние от­с­тъ­пим и вло­жим част от сво­я­та си­ла в по­со­ка­та, в ко­я­то про­тив­ни­кът дейс­т­ва, то ние ще го по­бе­дим с ма­лък про­цент от сво­я­та си­ла и ще раз­по­ла­га­ме с ос­та­на­ла­та си­ла, ко­я­то мо­же да пол­з­ва­ме за дру­га цел.

image-article-judo

ДЖУДО - японско бойно изкуство и олимпийски спорт, е перфектният избор за всички, които искат да се усъвършенстват не само физически, но и психически и да се запознаят с философията на един древеннарод. Макар че е бойно изкуство, джудо придава огромно значение на два основни принципа: “Максимален ефект с минимални усилия” и “Взаимно благоденствие и добруване за всички”.

ДЖУДО помага за собствената защита, но най-важното е, че ни учи на сътрудничество, здрав разум и активна позиция в живота. Джудо учи занимаващите се да се чувстват удобно в телата и да уважават хората и местата, където живеят, работят и тренират. Джудо помага да станете гъвкави, физически издръжливи, самоуверени, концентрирани и дисциплинирани.

Нашата мисия 

При нас тренират всякакви хора с различни професии и характери, възрастни и деца. За всеки джудото е различно - бойно изкуство, спорт, начин за самодисциплина и усъвършенстване, социални контакти или просто начин да поддържа формата си. Но каквато и да е причината да тренират в нашия клуб всички се сблъскват с копие на целия социален живот, където могат да се учат да бъдат добри хора, да научат повече за себе си и за другите. Стават по-силни, трудолюбиви и деликатни хора.

- Утре отново сме на татамито и ще тренираме за нашето здраве и пълноценен живот.

ДЖУДО-ТОПАЛОВ

Спортен Kлуб Топалов
Джудо и Самбо.

София, България
бул. Арсеналски №4
Т: (+359) 895 700 522
Плувен комплекс СПАРТАК
kosta_topalov1986@abv.bg
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef11045 #140114113634