Джудо - спорт за всички възрасти!

3-rd Open Judo Tournament Panagyurishte 2018

Състезанието е организирано от СК"Топалов" и БФ Джудо
С подкрепата на общ.Панагюрище

За записване в състезанието, моля свържете се с Костадин Топалов (организатор) kosta_topalov1986@abv.bg , телефон: +359 888 333 971

Местоположение на събитието: ЗАЛА "АРЕНА АСАРЕЛ" гр. Панагюрище, ул.Кръстьо Гешанов. www.arena-asarel.com

Регламент на състезанието:

 

 -

The competition is organized by Sport Club "Topalov" and Bulgarian Judo Federation
With the support of the municipality of Panagyurishte

To record in the competition, please contact Kostadin Topalov (organizer) kosta_topalov1986@abv.bg, phone: +359888333971

Location of the event: "Arena ASAREL" city - Panagyurishte, Krastyo Geshanov str. official website of the hall - www.arena-asarel.com
Regulation of the competition:

 

Хотели за настаняване до 01.06.2018/Hotels accommodation to the 01.06.2018:

1. Хотел Каменград Панагюрище / Hotel Kamengrad Panagyurishte

2. Хотел-ресторант Виктория / Hotel-restourant Victoria (специална оферта / special offer)

 

3. За друг тип настаняване/For another type of accommodation - kosta_topalov1986@abv.bg