НАШИЯТ ОТБОР

Приятелство за цял живот!

top image 5

СЪСТЕЗАНИЯ

Резултатите от нашите усилия

ВРЕМЕ ЗА РАЗХОДКА 

top image 6

ВРЕМЕ ЗА РАЗХОДКА

Разходки в непознати страни и градове.

banner-image

Клиентски достъп 

The group effect

Джу – оз­на­ча­ва гъв­ка­вост, До – път. Гъв­ка­вост­та по­беж­да­ва твър­дост­та. Един от ос­нов­ни­те ме­то­ди ко­и­то д-р Ка­но е онаг­ле­дил със след­ния при­мер. Ако си­ла­та на чо­ве­ка се из­мер­ва с еди­ни­ци, а мо­ят про­тив­ник има 10 еди­ни­ци, а аз – 7, при пря­ко про­ти­во­пос­та­вя­не на си­ла­та аз ще бъ­да по­бе­ден. Но ако при по­я­ва­та на си­ла­та на про­тив­ни­ка ние от­с­тъ­пим и вло­жим част от сво­я­та си­ла в по­со­ка­та, в ко­я­то про­тив­ни­кът дейс­т­ва, то ние ще го по­бе­дим с ма­лък про­цент от сво­я­та си­ла и ще раз­по­ла­га­ме с ос­та­на­ла­та си­ла, ко­я­то мо­же да пол­з­ва­ме за дру­га цел.

Моля въведете е-мейл адреса на Вашият профил. На него ще Ви изпратим код за смяна на паролата. След като получите кодът за смяна на паролата, ще можете да изберете нова парола за Вашия профил.

Нашата мисия 

При нас тренират всякакви хора с различни професии и характери, възрастни и деца. За всеки джудото е различно - бойно изкуство, спорт, начин за самодисциплина и усъвършенстване, социални контакти или просто начин да поддържа формата си. Но каквато и да е причината да тренират в нашия клуб всички се сблъскват с копие на целия социален живот, където могат да се учат да бъдат добри хора, да научат повече за себе си и за другите. Стават по-силни, трудолюбиви и деликатни хора.

- Утре отново сме на татамито и ще тренираме за нашето здраве и пълноценен живот.

ДЖУДО-ТОПАЛОВ

Спортен Kлуб Топалов
Джудо и Самбо.

София, България
бул. Арсеналски №4
Т: (+359) 895 700 522
Плувен комплекс СПАРТАК
kosta_topalov1986@abv.bg
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef11045 #140114113634