Новогодишно пожелание – 2023г. – 148 ОУ “Професор Д-р Любомир Милетич”

На целия колектив на 148 ОУ “Професор Д-р Любомир Милетич” с директор г-жа Ани Деянова желаем новата година да донесе щастие, успехи и просперитет за всички Вас, както и много повече възможности за бъдещи идеи и предложения за общата ни работа заедно през следващата година.