Тренировка 04.2015

Първа детска тренировка в новооткритата зала бул. Арсеналски №4 – месец Април 2015г.